Opravy vyhradených technických zariadení plynových