Chladenie

Chladiace a mraziace boxy, združené kompresorové jednotky, mobilné ľadové plochy, freónové a čpavkové kompresory.Kompletne zabezpečujeme:


Návrh a realizáciu, servis chladiacich a mraziacich boxov.

Jednoduché a združené kompresorové jednotky.

Chladiace a mraziace agregáty a náhradné diely.

Časti chladiacich okruhov: kompresory, výparníky, termostaty, ventilátory, regulačné prvky.

Chladiarenské a mraziarenské dvere.

Polyuretánové panely.

Ponúkame generálne opravy chladiarenských kompresorov, čpavkových aj freónových.

Kompletný servis chladiacich, mraziacich zariadení freónových aj čpavkových doslova od A až po Z.

Kontroly únikov chladiva podľa Nariadení (ES) č. 842/2006, 1005/2009 a zákona č. 286/2009 Z.z. a vyhl. 314/2009 Z.z.
 
 

Fotogaléria našich prác

chladiace zariadenia, ktoré servisujeme